Z veliko žalostjo sporočamo, da je danes umrl Erich Prunč.

Ericha in njegovo delo je nemogoče opisati samo v nekaj kratkih vrsticah. Nedvomno je vedno deloval povezovalno. Kot jezikoslovec in slavist je gradil mostove med slovensko in nemško kulturo ter raziskoval vzajemne jezikovne in kulturne vplive. Kot prevodoslovec je ustanovil danes ugledni Inštitut za teoretsko in uporabno prevodoslovje v Gradcu, kjer je v nabor jezikov vključil tudi tako imenovane majhne evropske jezike, kot so na primer slovenščina, hrvaščina, srbščina in bosanščina. Tako je že v zgodnjih 90. letih omogočil študentom iz našega govornega področja ustrezno izobrazbo, med drugim tudi na področju konferenčnega tolmačenja.

Njegov vpliv na razvoj tolmačenja in tolmačeslovja kot poddisicpline prevodoslovja je neprecenljiv tako v evropskem kot tudi v slovenskem kontekstu. Svoje znanje in bogate izkušnje iz tolmaške prakse je venomer prenašal v tolmačeslovje. Neumorno se je zavzemal za zmanjšanje razkoraka med teorijo in prakso, hkrati pa je vztrajno in utemeljeno zavračal vse argumente skeptikov, da je tolmačenje le spretnost in ne tudi znanstvena disciplina. V njegovih delih in znanstvenih razpravah lahko pozoren bralec najde vse argumente, ki jih tolmači tudi v današnjih, včasih težavnih razmerah potrebujemo za uveljavitev in obstanek na trgu.


V tem smislu je bil Erich velik pionir, ki je s svojim neumornim raziskovalnim duhom in željo po novem znanju pokazal, da je tolmačenje dejavnost, ki terja znanstveno refleksijo. Slednja pa mora vedno najti pot tudi nazaj v prakso, ko gre bodisi za neposredno delo tolmača in je treba utemeljiti tolmaške oziroma prevodne odločitve ali za pogajanja za pogoje delovanja na trgu. Pri tem se je osredotočal tudi na marginalizirana področja v tolmačenju, kjer se poklicni standardi v veliki meri razlikujejo od tistih, ki veljajo za konferenčno tolmačenje. Želel je, da postanejo tudi novejše vrste tolmačenja ter vsa nova z njimi povezana spoznanja in vedenja del predmetnikov univerzitetnih tolmaških izobraževalnih ustanov.


Erich je zavračal stališče, da tolmačem pritiče le vloga nevtralnega in nevidnega posrednika, temveč je nasprotno vedno poudarjal njihov psihološki in socialni okvir. V svoja razmišljanja je izrecno vgrajeval tudi etične perspektive in demokratično prevodno oziroma tolmaško kulturo, s čimer je mladim tolmačem dal v roke neprecenljivo orodje, ki ga potrebujejo za dober začetek opravljanja karierne poti, hkrati pa njim ter izkušenim tolmačem zagotavlja tudi ustrezno osebno in poklicno integriteto ter strokovni razvoj.
Izgubili smo izjemnega znanstvenika, pedagoga, prevajalca, tolmača, mentorja in vizionarja ter prijatelja, ki je strastno ljubil svoje delo, ki ni bilo samo njegov poklic, temveč poklicanost in poslanstvo.

Zapisala: Aleksandra Nuč v imenu UO ZKTS

Izobraževanja

 • Poletna šola avstrijskega jezika 17. 05. 2018

  "Die rechtlichen und rechtsterminologischen Aspekte der Grundrechte (der allgemeinen Rechte der Staatsbürger)". Poletno šolo bosta vodila učitelja Pravne fakultete Univerze na Dunaju Univ.-Ass. Dr. Philipp Klausberger in Univ.-Ass. RAA DDr. Christoph Schmetterer. Izobraževanje je namenjeno pravnikom in nepravnikom, zlasti sodnim tolmačem za nemški jezik, na njem bodo obravnavana različna pravna in terminološka vprašanja s področja ustavnega, upravnega, kazenskega in civilnega prava, ki se navezujejo na problem temeljnih pravic.Datum: 27. do 31. avgust 2018

  Preberi več

 • Seminar o aktualni politični in družbeni sliki v Španiji 15. 05. 2018

  Intenzivni seminar v španskem jeziku (48 h) je namenjem vsem, ki imajo v svoji kombinaciji španščino kot B ali C jezik, in želijo okrepiti poznavanje španske družbe in kulture ter seveda jezika.  Datum: 23. julij do 1. avgust 2018

  Preberi več

 • Poletna šola francoskega in evropskega prava 02. 05. 2018

  Les evolutions contemporaines du droit français des personnes et de la famille (s posebnim poudarkom na francoskem pravnem izrazju). Predavanja bodo v francoskem jeziku, vodili jih bosta predavateljici Hobinavalona Ramparany in Laurence Gatti z Univerze v Poitiersu. Datum: 25. do 29. junija 2018

  Preberi več

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.