Poročilo z delavnice o rabi slovenščine

V petek, 6. aprila 2018, smo v ZKTS organizirali delavnico o rabi slovenščine pri konferenčnem tolmačenju v sodelovanju z izr. prof. dr. Alenko Valh Lopert, ki se raziskovalno med drugim ukvarja z zbornim govorjenim jezikom in preučevanjem radijskega diskurza, sodeluje pa tudi pri izobraževanju tolmačev na Oddelku za prevodoslovje Filozofske fakultete v Mariboru.

Delavnice se je udeležilo 13 udeležencev. V prvem delu smo se dotaknili normativnih priročnikov (Slovenski pravopis 2001 in Slovenska slovnica 2000) in koristnih povezav za spletno preverjanje normativnih jezikovnih rešitev, kot so slovarski portal fran.si, zbirka specializiranih glosarjev termania.net in govorni pomočnik za lepšo izgovarjavo. V drugem delu pa je predavateljica predstavila izsledke svoje analize več ur naključno izbranega simultanega tolmačenja plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta v slovenščino. Izluščen je bil skupek napak in pomanjkljivosti, ki odstopajo od pravopisa in norme zbornega jezika, pa tudi primeri, ki jih je mogoče slogovno izboljšati in poenostaviti, kar je pri tolmačenju pomembno.

Prvo skupino so tvorile pomanjkljivosti na ravni glasoslovja, torej napačni naglasi, bodisi v imenovalniški obliki bodisi v različnih sklonih (primêr > primér). Sledile so težave na področju oblikoslovja, npr. pri stopnjevanju prislova (preveč dolgo > predolgo), in skladnje, kjer se pogosto pojavi neujemanje med osebkom in povedkom v številu, med predlogom in sklonom ipd., kar je sicer mogoče pripisati časovnemu pritisku ali čakanju govornika. V zadnjem sklopu smo pogledali nekaj slogovnih pomanjkljivosti na področju izbire besedišča (sledeča vprašanja > naslednja vprašanja) ali besednih struktur in ubesedovanja (se upravičeno vrnejo nazaj > se upravičeno vrnejo; temu ni tako > ni tako).

Predavateljica je odgovorila na marsikatero zagato in vprašanje udeležencev in tako poskrbela, da je bila delavnica koristna in uporabna za vse. Ponovili smo nekaj osnovnih slovničnih in pravopisnih pravil ter skupaj ugotavljali, da bi tovrstno znanje morali redno obnavljati, saj želimo konferenčni tolmači kot strokovnjaki za jezik ohranjati visoko raven zbornega jezika.

Slovenscina

 

Izobraževanja

 • Seminar avstrijskega prava 2019 10. 09. 2019

  Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze na Dunaju in Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana vljudno vabi na seminar avstrijskega prava.

  Preberi več

 • Delavnica veščin trženja in pogajanja za tolmače 29. 08. 2019

  Vabimo vas na edinstveno delavnico s priznano tujo predavateljico Julio Poger, izkušeno konferenčno tolmačko in strokovnjakinjo za trženje tolmaških storitev in pogajanje s strankami. Delavnica je oblikovana posebej za konferenčne tolmače in druge, ki delajo v jezikovnih poklicih in želijo v času vedno večjih pritiskov naročnikov izboljšati svoje trženjske in pogajalske veščine. Z eno- in dvodnevnimi seminarji Know Your Worth je Julija Poger v zadnjih letih gostovala po vsem svetu, od Evrope in Rusije do Brazilije, ZDA in Kanade.

  Preberi več

 • Predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino 17. 06. 2019

  Vabljeni na predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino, ki ga bo v Narodnem domu v Trstu imela red. prof. Martina Ožbot z Oddelka za romanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

  Preberi več

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.