Poročilo z delavnice o rabi slovenščine

V petek, 6. aprila 2018, smo v ZKTS organizirali delavnico o rabi slovenščine pri konferenčnem tolmačenju v sodelovanju z izr. prof. dr. Alenko Valh Lopert, ki se raziskovalno med drugim ukvarja z zbornim govorjenim jezikom in preučevanjem radijskega diskurza, sodeluje pa tudi pri izobraževanju tolmačev na Oddelku za prevodoslovje Filozofske fakultete v Mariboru.

Delavnice se je udeležilo 13 udeležencev. V prvem delu smo se dotaknili normativnih priročnikov (Slovenski pravopis 2001 in Slovenska slovnica 2000) in koristnih povezav za spletno preverjanje normativnih jezikovnih rešitev, kot so slovarski portal fran.si, zbirka specializiranih glosarjev termania.net in govorni pomočnik za lepšo izgovarjavo. V drugem delu pa je predavateljica predstavila izsledke svoje analize več ur naključno izbranega simultanega tolmačenja plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta v slovenščino. Izluščen je bil skupek napak in pomanjkljivosti, ki odstopajo od pravopisa in norme zbornega jezika, pa tudi primeri, ki jih je mogoče slogovno izboljšati in poenostaviti, kar je pri tolmačenju pomembno.

Prvo skupino so tvorile pomanjkljivosti na ravni glasoslovja, torej napačni naglasi, bodisi v imenovalniški obliki bodisi v različnih sklonih (primêr > primér). Sledile so težave na področju oblikoslovja, npr. pri stopnjevanju prislova (preveč dolgo > predolgo), in skladnje, kjer se pogosto pojavi neujemanje med osebkom in povedkom v številu, med predlogom in sklonom ipd., kar je sicer mogoče pripisati časovnemu pritisku ali čakanju govornika. V zadnjem sklopu smo pogledali nekaj slogovnih pomanjkljivosti na področju izbire besedišča (sledeča vprašanja > naslednja vprašanja) ali besednih struktur in ubesedovanja (se upravičeno vrnejo nazaj > se upravičeno vrnejo; temu ni tako > ni tako).

Predavateljica je odgovorila na marsikatero zagato in vprašanje udeležencev in tako poskrbela, da je bila delavnica koristna in uporabna za vse. Ponovili smo nekaj osnovnih slovničnih in pravopisnih pravil ter skupaj ugotavljali, da bi tovrstno znanje morali redno obnavljati, saj želimo konferenčni tolmači kot strokovnjaki za jezik ohranjati visoko raven zbornega jezika.

Slovenscina

 

Izobraževanja

 • Predavanje na Pravni Fakulteti v Ljubljani 06. 09. 2018

  Nemški pravnik Klaus Rackwitz, direktor Mednarodne akademije za nürnberška načela, bo predaval o pregonu zločinov zoper mir, vojnih zločinov in zločinov zoper človečnost ter o vlogi mednarodnih sodišč, od nürnberških procesov do Rimskega statuta.

  Preberi več

 • Seminar SCIT - srbski strokovni jezik 05. 09. 2018

  Celodnevni seminar je razdeljen na več sklopov: Uvod v srbski jezik in kontrastivni vidiki med srbskim in slovenskim jezikom; Sodno prevajanje in tolmačenje v Srbiji ter srbski pravni jezik; razprava.

  Preberi več

 • Poletna šola avstrijskega jezika 17. 05. 2018

  "Die rechtlichen und rechtsterminologischen Aspekte der Grundrechte (der allgemeinen Rechte der Staatsbürger)". Poletno šolo bosta vodila učitelja Pravne fakultete Univerze na Dunaju Univ.-Ass. Dr. Philipp Klausberger in Univ.-Ass. RAA DDr. Christoph Schmetterer. Izobraževanje je namenjeno pravnikom in nepravnikom, zlasti sodnim tolmačem za nemški jezik, na njem bodo obravnavana različna pravna in terminološka vprašanja s področja ustavnega, upravnega, kazenskega in civilnega prava, ki se navezujejo na problem temeljnih pravic.Datum: 27. do 31. avgust 2018

  Preberi več

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.