Poročilo z delavnice o rabi slovenščine

V petek, 6. aprila 2018, smo v ZKTS organizirali delavnico o rabi slovenščine pri konferenčnem tolmačenju v sodelovanju z izr. prof. dr. Alenko Valh Lopert, ki se raziskovalno med drugim ukvarja z zbornim govorjenim jezikom in preučevanjem radijskega diskurza, sodeluje pa tudi pri izobraževanju tolmačev na Oddelku za prevodoslovje Filozofske fakultete v Mariboru.

Delavnice se je udeležilo 13 udeležencev. V prvem delu smo se dotaknili normativnih priročnikov (Slovenski pravopis 2001 in Slovenska slovnica 2000) in koristnih povezav za spletno preverjanje normativnih jezikovnih rešitev, kot so slovarski portal fran.si, zbirka specializiranih glosarjev termania.net in govorni pomočnik za lepšo izgovarjavo. V drugem delu pa je predavateljica predstavila izsledke svoje analize več ur naključno izbranega simultanega tolmačenja plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta v slovenščino. Izluščen je bil skupek napak in pomanjkljivosti, ki odstopajo od pravopisa in norme zbornega jezika, pa tudi primeri, ki jih je mogoče slogovno izboljšati in poenostaviti, kar je pri tolmačenju pomembno.

Prvo skupino so tvorile pomanjkljivosti na ravni glasoslovja, torej napačni naglasi, bodisi v imenovalniški obliki bodisi v različnih sklonih (primêr > primér). Sledile so težave na področju oblikoslovja, npr. pri stopnjevanju prislova (preveč dolgo > predolgo), in skladnje, kjer se pogosto pojavi neujemanje med osebkom in povedkom v številu, med predlogom in sklonom ipd., kar je sicer mogoče pripisati časovnemu pritisku ali čakanju govornika. V zadnjem sklopu smo pogledali nekaj slogovnih pomanjkljivosti na področju izbire besedišča (sledeča vprašanja > naslednja vprašanja) ali besednih struktur in ubesedovanja (se upravičeno vrnejo nazaj > se upravičeno vrnejo; temu ni tako > ni tako).

Predavateljica je odgovorila na marsikatero zagato in vprašanje udeležencev in tako poskrbela, da je bila delavnica koristna in uporabna za vse. Ponovili smo nekaj osnovnih slovničnih in pravopisnih pravil ter skupaj ugotavljali, da bi tovrstno znanje morali redno obnavljati, saj želimo konferenčni tolmači kot strokovnjaki za jezik ohranjati visoko raven zbornega jezika.

Slovenscina

 

Izobraževanja

 • Italijanska pravna terminologija – gospodarsko pravo 04. 03. 2020

  Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije vabi na 3-urni seminar z naslovom Italijanska pravna terminologija – gospodarsko pravo, ki bo potekal 24. marca 2020 na Naravoslovnotehniški fakulteti, vodil pa ga bo dr. Sandro Paolucci. Seminar je namenjen sodnim tolmačem in prevajalcem italijanskega jezika.

  Preberi več

 • Prvi kongres Lektorskega društva Slovenije 04. 03. 2020

  Lektorsko društvo Slovenije vse člane ter kolegice in kolege, ki to še niso, vabi na svoj prvi kongres, ki bo v četrtek, 16., in petek, 17. aprila 2020, v Biotermah v Mali Nedelji.

  Preberi več

 • Seminar DZTPS o prevajanju v angleščino 17. 02. 2020

  DZTPS vabi na 3-urni seminar z naslovom Prevajanje iz slovenščine v angleščino – napake, zagate in nasveti, kako se jim izogniti. Seminar, ki ga bo vodila Kristina Alice Waller, bo praktično naravnan in zaželeno je aktivno sodelovanje udeležencev, ki lahko predlagajo tudi obravnavo svojih primerov.

  Preberi več

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.