Poročilo z delavnice o rabi slovenščine

V petek, 6. aprila 2018, smo v ZKTS organizirali delavnico o rabi slovenščine pri konferenčnem tolmačenju v sodelovanju z izr. prof. dr. Alenko Valh Lopert, ki se raziskovalno med drugim ukvarja z zbornim govorjenim jezikom in preučevanjem radijskega diskurza, sodeluje pa tudi pri izobraževanju tolmačev na Oddelku za prevodoslovje Filozofske fakultete v Mariboru.

Delavnice se je udeležilo 13 udeležencev. V prvem delu smo se dotaknili normativnih priročnikov (Slovenski pravopis 2001 in Slovenska slovnica 2000) in koristnih povezav za spletno preverjanje normativnih jezikovnih rešitev, kot so slovarski portal fran.si, zbirka specializiranih glosarjev termania.net in govorni pomočnik za lepšo izgovarjavo. V drugem delu pa je predavateljica predstavila izsledke svoje analize več ur naključno izbranega simultanega tolmačenja plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta v slovenščino. Izluščen je bil skupek napak in pomanjkljivosti, ki odstopajo od pravopisa in norme zbornega jezika, pa tudi primeri, ki jih je mogoče slogovno izboljšati in poenostaviti, kar je pri tolmačenju pomembno.

Prvo skupino so tvorile pomanjkljivosti na ravni glasoslovja, torej napačni naglasi, bodisi v imenovalniški obliki bodisi v različnih sklonih (primêr > primér). Sledile so težave na področju oblikoslovja, npr. pri stopnjevanju prislova (preveč dolgo > predolgo), in skladnje, kjer se pogosto pojavi neujemanje med osebkom in povedkom v številu, med predlogom in sklonom ipd., kar je sicer mogoče pripisati časovnemu pritisku ali čakanju govornika. V zadnjem sklopu smo pogledali nekaj slogovnih pomanjkljivosti na področju izbire besedišča (sledeča vprašanja > naslednja vprašanja) ali besednih struktur in ubesedovanja (se upravičeno vrnejo nazaj > se upravičeno vrnejo; temu ni tako > ni tako).

Predavateljica je odgovorila na marsikatero zagato in vprašanje udeležencev in tako poskrbela, da je bila delavnica koristna in uporabna za vse. Ponovili smo nekaj osnovnih slovničnih in pravopisnih pravil ter skupaj ugotavljali, da bi tovrstno znanje morali redno obnavljati, saj želimo konferenčni tolmači kot strokovnjaki za jezik ohranjati visoko raven zbornega jezika.

Slovenscina

 

Izobraževanja

 • Seminar avstrijskega prava 01. 09. 2020

  Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze na Dunaju in Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana vabi na seminar avstrijskega prava, ki bo potekal v nemškem jeziku, namenjen je pravnikom in sodnim tolmačem za nemški jezik. Na njem bodo obravnavana različna pravna in terminološka vprašanja s področja avstrijskega in mednarodnega gospodarskega, družinskega in dednega prava ter varovanja osebnih podatkov in prava informacijske tehnologije. Kotizacije ni!

  Preberi več

 • Spletinar: Vse, kar morate vedeti o tolmačenju na daljavo 05. 06. 2020

  Razvoj na področju tolmačenja na daljavo (TnD) se trenutno odvija z bliskovito hitrostjo. Profesionalni konferenčni tolmači ga moramo spremljati in spoznati različne tehnične možnosti, da bomo znali naročnikom in uporabnikom tolmaških storitev dobro in utemeljeno svetovati, kako bi lahko kar najbolje podprli njihov dogodek in prispevali k njegovemu uspehu, ne da bi pri tem trpelo naše zdravje, delovni pogoji ali kakovost storitve. Zato člani Delovne skupine za tolmačenje na daljavo pri ZKTS prirejamo dvodelni spletinar, na katerem bomo obravnavali različne vidike te oblike tolmačenja.

  Preberi več

 • Italijanska pravna terminologija – gospodarsko pravo 04. 03. 2020

  Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije vabi na 3-urni seminar z naslovom Italijanska pravna terminologija – gospodarsko pravo, ki bo potekal 24. marca 2020 na Naravoslovnotehniški fakulteti, vodil pa ga bo dr. Sandro Paolucci. Seminar je namenjen sodnim tolmačem in prevajalcem italijanskega jezika.

  Preberi več

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.