V petek, 9. 3. 2018, smo v prostorih ZKTS organizirali prvo letošnje srečanje članov, na katerega smo povabili tudi mlajše generacije konferenčnih tolmačev. Predstavili smo jih delovanje združenja, v nadaljevanju pa smo prisluhnili zanimivim predstavitvam zaključnih univerzitetnih nalog s področja tolmačenja.

Maja Davis nam je predstavila nabor različnih tolmaških strategij pri simultanem tolmačenju, Andreja Pobega Bizjak pa je uporabo tolmaških strategij in tehnik ponazorila s primeri iz italijanščine. Barbara Bračko nam je predstavila izobraževanje sodnih tolmačev, od katerih se prav tako pričakuje znanje tolmačenja, vendar se to šele v zadnjem času vključuje v predvideno izobraževanje. Dr. Amalija Maček z Oddelka za prevajanje FF UL je ob tem pojasnila, da se pripravlja nov program, ki bo omogočal prav pridobitev tovrstnih tolmaških veščin za sodne tolmače, tolmače v azilnih postopkih in druge skupnostne tolmače. Želja Cilenšek Bončina je na kratko predstavila nürnberške procese, na katerih se je kljub začetni skepsi in dvomom konsekutivnih tolmačev uveljavila simultana oblika tolmačenja. Simona Majhenič je predstavila zanimivo študijo simultanega tolmačenja vrednotenjskih izjav Nigla Faragea, ki je bil v Evropskem parlamentu znan po hitrih, slikovitih in včasih tudi žaljivih nastopih. Doktorski dizertaciji pa sta predstavili dve članici združenja: dr. Romana Mlačak je spregovorila o vlogi in položaju tolmačev v institucionalnem okolju, ki je v primerjavi s položajem na prostem trgu bolj urejen in predvidljiv, vendar ne brez svojih izzivov, dr. Jana Zidar Forte pa je sklop predstavitev zaključila z izvlečki naloge o značilnostih jezika tolmačenja, ki se kljub govornemu kanalu bolj nagiba k pisnemu zbornemu diskurzu, kar ni zgolj posledica vnaprej napisanih in branih govorov, ampak splošna značilnost konferenčnega tolmačenja.

Srečanju se je pridružil tudi Uroš Peterc, novi predsednik mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev AIIC, ki je na kratko predstavil mednarodno združenje in možnosti, ki jih za mlade ponuja njihova mreža Vega. Formalni del smo zaključili s kratko predstavitvijo novega logotipa in prenovljene spletne strani združenja, za katero upamo, da bo postala referenčna spletna stran na področju konferenčnega tolmačenja, saj vključuje vrsto uporabnih in zanimivih informacij za tolmače in tudi za laično publiko.

Sledilo je neformalno druženje ob manjši zakuski. V sproščenih pogovorih smo utrdili obstoječe in stkali nove vezi tako med člani kot med starejšo in mlajšo generacijo tolmačev. Tak format druženja se je izkazal kot zelo zanimiv in so ga pozdravili vsi udeleženci, zato ga bomo v prihodnje gotovo še ponovili.

gasilka 9 3 2018

Izobraževanja

 • Predavanje na Pravni Fakulteti v Ljubljani 06. 09. 2018

  Nemški pravnik Klaus Rackwitz, direktor Mednarodne akademije za nürnberška načela, bo predaval o pregonu zločinov zoper mir, vojnih zločinov in zločinov zoper človečnost ter o vlogi mednarodnih sodišč, od nürnberških procesov do Rimskega statuta.

  Preberi več

 • Seminar SCIT - srbski strokovni jezik 05. 09. 2018

  Celodnevni seminar je razdeljen na več sklopov: Uvod v srbski jezik in kontrastivni vidiki med srbskim in slovenskim jezikom; Sodno prevajanje in tolmačenje v Srbiji ter srbski pravni jezik; razprava.

  Preberi več

 • Poletna šola avstrijskega jezika 17. 05. 2018

  "Die rechtlichen und rechtsterminologischen Aspekte der Grundrechte (der allgemeinen Rechte der Staatsbürger)". Poletno šolo bosta vodila učitelja Pravne fakultete Univerze na Dunaju Univ.-Ass. Dr. Philipp Klausberger in Univ.-Ass. RAA DDr. Christoph Schmetterer. Izobraževanje je namenjeno pravnikom in nepravnikom, zlasti sodnim tolmačem za nemški jezik, na njem bodo obravnavana različna pravna in terminološka vprašanja s področja ustavnega, upravnega, kazenskega in civilnega prava, ki se navezujejo na problem temeljnih pravic.Datum: 27. do 31. avgust 2018

  Preberi več

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.