V skladu z 28. členom Statuta Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije ter 4., 7. in 8. členom Kodeksa poklicne etike sprejema Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije naslednje poklicne standarde, katerih namen je zagotoviti optimalno kakovost konferenčnega tolmačenja ob upoštevanju fizičnih in psihičnih obremenitev poklica.

1. člen
POKLICNI NASLOV (DOMICIL)

Člani združenja prijavijo en sam poklicni naslov, ki se objavi v imeniku združenja.

2. člen
POGODBA O TOLMAČENJU

 1. Člani združenja sprejmejo delo šele, ko so jim natančno znani delovni pogoji in ko so prepričani, da organizator srečanja pozna njihovo identiteto in ceno njihove storitve.
 2. Članom združenja so na voljo standardni pogodbeni obrazci, ki jih lahko po želji uporabljajo.
 3. Vsaka pogodba, ki jo sklene član združenja, mora vsebovati določilo, da je tolmačenje namenjeno izključno takojšnjemu in neposrednemu poslušanju v dvorani. V skladu z mednarodnimi sporazumi o avtorskih pravicah ni dovoljeno nobeno snemanje, četudi samo za potrebe udeležencev, brez predhodne privolitve tolmača.

3. člen
ODPOVED POGODBE

1. Odpoved pogodbe s strani tolmača

Člani združenja smejo odstopiti od pogodbe le, če:

 1. to storijo v razumnem času
 2. za to navedejo tehtne razloge
 3. če tolmaču konzultantu oz. neposredno organizatorju – če ta angažira tolmače sam brez posredovanja – predlagajo ustrezno zamenjavo, razen če tolmač konzultant oz. organizator ne želi poiskati zamenjave sam
 4. si v vsakem primeru čim prej zagotovijo privolitev konferenčnega organizatorja v spremembo.

2. Odpoved pogodbe s strani organizatorja

Pogodba o tolmačenju mora vsebovati ustrezno določilo o organizatorjevih obveznostih v primeru morebitne organizatorjeve odpovedi tolmačenja.

4. člen
PLAČILO

Člani lahko svobodno določajo ceno svojih storitev, vendar v nobenem primeru ne smejo ravnati v nasprotju s sklepi občnega zbora.

5. člen
NEPLAČANO DELO

Kadar člani združenja brezplačno tolmačijo na srečanjih, organiziranih v dobrodelne ali humanitarne namene, so dolžni pri tem spoštovati pogoje Kodeksa poklicne etike, Poklicne standarde in Splošne delovne pogoje.

6. člen
EKIPE TOLMAČEV

Spričo fizične in psihične obremenjenosti zaradi intenzivne koncentracije je treba za zagotovitev optimalne kakovosti dela pri sestavi ekipe nujno upoštevati določene omejitve.

Od teh omejitev kot tudi od oblike tolmačenja, števila delovnih jezikov, jezikovne kombinacije tolmačev v ekipi, narave in trajanja srečanja in delovne obremenitve je odvisno najmanjše število potrebnih tolmačev.

1. KONSEKUTIVNO TOLMAČENJE

V izjemnih okoliščinah in pod pogojem, da se v polni meri upoštevajo načela glede kakovosti in zdravja, se dopušča možnost angažiranja enega tolmača namesto dveh oz. dveh namesto treh.

2. ŠEPETANO TOLMAČENJE

Na srečanjih, ki vključujejo šepetano tolmačenje iz enega ali dveh jezikov v en drug jezik za največ dva poslušalca, je treba ne glede na to, ali se konsekutivno tolmači v obratni jezikovni smeri, nujno zagotoviti vsaj dva tolmača.

3. SIMULTANO TOLMAČENJE

Ekipe tolmačev morajo biti sestavljene tako, da se je možno izogniti sistematični uporabi releja. Če se uporabi releja za določen jezik vendarle ni mogoče izogniti, morata biti v ekipi vsaj dva tolmača, ki lahko zagotovita rele iz tega jezika. Če se rele zagotavlja iz dvosmerne kabine, morajo v tej kabini delati vsaj trije tolmači.

število jezikov srečanja

najmanjše število tolmačev

iz dveh jezikov v dva jezika

dva

iz treh jezikov v tri jezike

tri

Ekipa praviloma sestoji iz vsaj dveh tolmačev na jezik in na kabino. Tako se zagotovita primerna pokritost vseh jezikovnih kombinacij in potrebna kakovost.

Število kabin ustreza številu ciljnih jezikov razen v primeru srečanj v dveh jezikih, na katerih lahko zadostuje ena sama kabina. (Glej tabelo številčnosti ekipe).

 

TABELA ŠTEVILČNOSTI EKIPE ZA SIMULTANO TOLMAČENJE V KABINAH

Število jezikov, ki se uporabljajo v konferenčni dvorani

Število kabin

Število tolmačev[1]

konferenca z enim jezikom

v en jezik

v dva druga jezika

[2]

1

2

2*

4

konferenca z dvema jezikoma

v enega od jezikov srečanja

v oba jezika srečanja

v tri jezike (2+1)

v štiri jezike (2+2)

2

1

1 ali 2

3

4

2*

3**

5

7

konferenca s tremi jeziki

v enega od jezikov srečanja

v dva jezika srečanja

v vse tri jezike

v štiri jezike (3+1)

v pet jezikov (3+2)

2

1

2

3

4

5

2

3

5***

7

9

konferenca s štirimi jeziki

v enega od jezikov srečanja

v dva jezika srečanja

v tri jezike

v vse štiri jezike

v pet jezikov (4+1)

v šest jezikov (4+2)

2

1

2

3

4

5

6

2

4

6

8***

10

12

konferenca s petimi jeziki

v enega od jezikov srečanja

v dva jezika srečanja

v tri jezike

v štiri jezike

v vseh pet jezikov

v šest jezikov (5+1)

v sedem jezikov (5+2)

2

1

2

3

4

5

6

7

2

4

6

8

10

12

14

* Pri simultanem tolmačenju v kabini tolmač praviloma nikoli ne tolmači sam oz. ne da bi imel na razpolago kolega, ki ga lahko po potrebi zamenja.

** Eden od njih mora biti na razpolago, da po potrebi zamenja enega ali drugega od preostalih dveh. V določenih okoliščinah se lahko navedeno število zmanjša na dva tolmača (še posebej v primeru krajših srečanj ali srečanj splošne narave pod pogojem, da oba tolmača lahko tolmačita v oba jezika.

*** V določenih okoliščinah in ob polnem upoštevanju meril kakovosti in vplivov na zdravje se lahko navedeno število zmanjša za enega tolmača (v primeru krajših srečanj ali srečanj splošne narave).

7. člen
DELOVNI DAN TOLMAČA

Zaradi omejitev glede kakovosti in zdravja tolmačev delovni dan ne sme trajati več kot dvakrat po 2,5 do 3 ure.

8. člen
DELA PROSTI DNEVI

Pogodba mora vsebovati ustrezno določilo o dela prostih dnevih, dnevih na poti, dnevih za potrebno prilagoditev po dolgi poti in informativnih dnevih.

9. člen
POTOVANJE

Pogodba mora zajemati ustrezno določilo o načinu potovanja.

10. člen
DNEVI POČITKA

Zagotovljeni morajo biti takšni pogoji potovanja, da ne vplivajo škodljivo na zdravje tolmača ali na kakovost njegovega dela po potovanju.

Po dolgi poti ali potovanju skozi več časovnih pasov je treba predvideti dneve počitka.

11. člen
NAMESTITEV IN DNEVNICE

Pogodba mora vsebovati ustrezno določilo o namestitvi in dnevnicah.

12. člen
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POKLICNIH STANDARDOV

Spremembe oz. dopolnitve poklicnih standardov sprejema občni zbor z vsaj dvotretjinsko večino navzočih ali s pisnim pooblastilom zastopanih članov združenja pod pogojem, da je bilo zanje vnaprej pridobljeno pravno mnenje.

Pričujoči poklicni standardi so bili v skladu z mandatom občnega zbora z dne 23. 9. 2006 soglasno sprejeti na seji upravnega odbora združenja dne 20. 7. 2007. Veljajo do sprejetja novega besedila oz. sprememb in dopolnitev.

 

[1] Navedeno število tolmačev se poveča:

 • če minimalno število tolmačev, prikazano v tabeli, ne omogoča pokrivanja celotne jezikovne kombinacije
 • v primeru dolgega delovnega dne
 • če je v sklopu konference predstavljeno večje število branih pisnih prispevkov ali če gre za srečanje tehnične ali znanstvene narave, ki zahteva obsežne priprave

[2] In tako naprej: v vsaki kabini, ki stalno dela, morata biti vsaj dva tolmača. V primeru releja prek dvosmerne kabine morajo delati v kabini vsaj trije tolmači.

Izobraževanja

 • Spletinar: Vse, kar morate vedeti o tolmačenju na daljavo 05. 06. 2020

  Razvoj na področju tolmačenja na daljavo (TnD) se trenutno odvija z bliskovito hitrostjo. Profesionalni konferenčni tolmači ga moramo spremljati in spoznati različne tehnične možnosti, da bomo znali naročnikom in uporabnikom tolmaških storitev dobro in utemeljeno svetovati, kako bi lahko kar najbolje podprli njihov dogodek in prispevali k njegovemu uspehu, ne da bi pri tem trpelo naše zdravje, delovni pogoji ali kakovost storitve. Zato člani Delovne skupine za tolmačenje na daljavo pri ZKTS prirejamo dvodelni spletinar, na katerem bomo obravnavali različne vidike te oblike tolmačenja.

  Preberi več

 • Italijanska pravna terminologija – gospodarsko pravo 04. 03. 2020

  Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije vabi na 3-urni seminar z naslovom Italijanska pravna terminologija – gospodarsko pravo, ki bo potekal 24. marca 2020 na Naravoslovnotehniški fakulteti, vodil pa ga bo dr. Sandro Paolucci. Seminar je namenjen sodnim tolmačem in prevajalcem italijanskega jezika.

  Preberi več

 • Prvi kongres Lektorskega društva Slovenije 04. 03. 2020

  Lektorsko društvo Slovenije vse člane ter kolegice in kolege, ki to še niso, vabi na svoj prvi kongres, ki bo v četrtek, 16., in petek, 17. aprila 2020, v Biotermah v Mali Nedelji.

  Preberi več

Novice

 • Smernice, nasveti in pogoji za izvedbo tolmačenja na daljavo 04. 06. 2020

  Delovna skupina za tolmačenje na daljavo ZKTS je na podlagi dokumentov Mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev AIIC, tujih poklicnih združenj in dobrih praks ter ob upoštevanju izkušenj in informacij, pridobljenih na strokovnih usposabljanjih, pripravila celovit dokument Smernice za tolmačenje na daljavo z nasveti in priporočili za konferenčne tolmače, govorce in organizatorje dogodkov.

 • Izkušnje s tolmačenjem na daljavo v Sloveniji 26. 05. 2020

  Konec aprila je Delovna skupina ZKTS za tolmačenje na daljavo med slovenskimi konferenčnimi tolmači izvedla anketo o izkušnjah s tolmačenjem na daljavo.

 • Ostanimo v družbi najboljših 05. 05. 2020

  ZKTS se je pridružil pobudi predstavnikov kulturnih organizacij, ki v sredo, 6. maja 2020, ob 10h prirejajo novinarsko konferenco, ki jo boste lahko spremljali prek neposrednega prenosa

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Krekov trg 10
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.