Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije od 22. do 26. maja organizira intenzivni tečaj francoščine za tolmače, ki že delajo v kombinaciji s tem jezikom ali ga želijo dodati med svoje delovne jezike. Tečaj vodi priznana bretonska predavateljica Jocelyne Raux, ki tovrstne tečaje običajno vodi v domači Franciji, tokrat pa je na povabilo združenja tečaj pripravila v Sloveniji.

Na tečaju udeleženci spoznavajo zgodovinske, kulturne in okoljske posebnosti Bretanje ter skozi različne aktualne zgodbe pridobivajo in utrjujejo besedišče ter krepijo razumevanje in izražanje v francoščini, kar je pomembno zlasti pri tolmačenju iz slovenščine v francoščino.


Udeležence je že prvi dan sprejela francoska veleposlanica Marion Paradas, ki je tečaj ZKTS pozdravila, saj si veleposlaništvo prizadeva za promocijo francoskega jezika, hkrati pa se zaveda pomembnosti visoko kakovostnih tolmaških storitev, pa tudi francoska podjetja v Sloveniji pogosto

izražajo potrebo po dobrih jezikovnih storitvah, ki so predpogoj za sklepanje poslov.

V sodelovanju s Francoskim inštitutom v Sloveniji je združenje pripravilo srečanje s kulturnim atašejem in pisateljem Mathiasom Rambaudom, v sredo pa bo udeležence sprejel tudi direktor Francoskega inštituta Jean-Luc Goester. Poleg tega bo sreda namenjena bogatenju gastronomske in enološke terminologije, ki je pomemben del splošnega francoskega besedišča. Pri tem se bodo udeleženci srečali še s francoskim kuharjem Benjaminom Launayem in vinarjem Françoisom Bottonom, ki sta se ustalila v Sloveniji, s tovrstno dopolnitvijo tečaja pa se še dodatno krepijo vezi v frankofoni skupnosti v Sloveniji.

Udeleženci tečaja so poklicni tolmači, ki delajo tako za domačo državno upravo (Ministrstvo za zunanje zadeve) kot za evropske institucije in na domačem trgu, združenje pa se je za organizacijo tečaja odločilo, ker se zaveda, da je krepitev jezikovnega znanja in stalno izpopolnjevanje nujno v vseh jezikovnih poklicih, hkrati pa se to dotika ene od pomembnih nalog združenja, tj. skrbi za visokokakovostne storitve konferenčnega tolmačenja.

Izobraževanja

 • Seminar avstrijskega prava 2019 10. 09. 2019

  Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze na Dunaju in Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana vljudno vabi na seminar avstrijskega prava.

  Preberi več

 • Delavnica veščin trženja in pogajanja za tolmače 29. 08. 2019

  Vabimo vas na edinstveno delavnico s priznano tujo predavateljico Julio Poger, izkušeno konferenčno tolmačko in strokovnjakinjo za trženje tolmaških storitev in pogajanje s strankami. Delavnica je oblikovana posebej za konferenčne tolmače in druge, ki delajo v jezikovnih poklicih in želijo v času vedno večjih pritiskov naročnikov izboljšati svoje trženjske in pogajalske veščine. Z eno- in dvodnevnimi seminarji Know Your Worth je Julija Poger v zadnjih letih gostovala po vsem svetu, od Evrope in Rusije do Brazilije, ZDA in Kanade.

  Preberi več

 • Predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino 17. 06. 2019

  Vabljeni na predavanje o italijanskih jezikovnih vplivih na slovenščino, ki ga bo v Narodnem domu v Trstu imela red. prof. Martina Ožbot z Oddelka za romanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

  Preberi več

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.