Poskusimo še bolje - od naglasa do sloga. Delavnica o napakah pri rabi slovenščine pri tolmačenju 

Datum: 6.4.2018 ob 16h.

Cena: 80 EUR (člani), 110 EUR (nečlani), 70 EUR (študentje).

Organizator: ZKTS

Delavnico z naslovom "Poskusimo še bolje - od naglasa do sloga" je pripravila dr. Alenka Valh Lopert, izredna profesorica za slovenski jezik na Oddelku za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, na podlagi natančne analize naključno izbranih posnetkov tolmačenja slovenskih tolmačev v Evropskem parlamentu. Analizirali bomo primere na vseh jezikovnih ravneh (glasoslovje, oblikoslovje, skladnja, besedišče, slog), obravnavali odstopanja od (trenutne) norme v Slovenskem pravopisu (2001 SP) in Slovenski slovnici (2000) ter oblikovali priporočila oz. smernice, ki nam bodo pomagala pri delu: od ustreznejšega izgovora do izbire besed in struktur ter s tem povezane pridobitve dragocenega časa.

Več o delavnici in podatke za prijavo najdete tukaj.

Novice

  • Marjola Zdravič imenovana za častno članico ZKTS 10. 06. 2018

    Upravni odbor ZKTS je 5. junija 2018 s soglasno podporo občnega zbora sprejel sklep o podelitvi častnega članstva Marjoli Zdravič za izjemne zasluge za uveljavitev in prepoznavnost združenja in konferenčnega tolmačenja.

  • V spomin Erichu Prunču 28. 05. 2018

    Z veliko žalostjo sporočamo, da je danes umrl Erich Prunč. Ericha in njegovo delo je nemogoče opisati samo v nekaj kratkih vrsticah. Nedvomno je vedno deloval povezovalno. Kot jezikoslovec in slavist je gradil mostove med slovensko in nemško kulturo ter raziskoval vzajemne jezikovne in kulturne vplive. Kot prevodoslovec je ustanovil danes ugledni Inštitut za teoretsko in uporabno prevodoslovje v Gradcu, kjer je v nabor jezikov vključil tudi tako imenovane majhne evropske jezike, kot so na primer slovenščina, hrvaščina, srbščina in bosanščina. Tako je že v zgodnjih 90. letih omogočil študentom iz našega govornega področja ustrezno izobrazbo, med drugim tudi na področju konferenčnega tolmačenja.

  • O statusu prevajalcev, tolmačev in lektorjev v Sloveniji 15. 05. 2018

    Prevajalci, tolmači in lektorji se v Sloveniji že vrsto let soočamo s problematiko neurejenega poklicnega statusa in razmer, v katerih opravljamo svojo dejavnost, ki je prepuščena tržni stihiji. Poglavitni faktor pri ponudbi in povpraševanju je v veliki večini primerov najnižja cena storitev, le poredkoma pa štejejo tudi usposobljenost oz. izobrazba, kompetence in reference. Našteti poklici niso regulirani, za opravljanje dejavnosti niso predpisani niti minimalni pogoji, kar z drugimi besedami pomeni, da jih lahko opravlja vsakdo. Ne samo, da s tem omenjeni poklici nimajo niti veljave niti zaščite, tudi naročniki storitev nimajo ustrezne zaščite in jamstva, da bodo svoje naročilo zaupali kompetentni osebi.

Prijava na novice

Združenje konferenčnih
tolmačev Slovenije (ZKTS)
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

ZKTS stran Facebook

+386 41 648 416

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije je edino stanovsko združenje konferenčnih tolmačev v Sloveniji, ki že 45 let jamči za visoko kakovost storitev konferenčnega tolmačenja.