ZKTS: Imenik članov
SLOVENSKO    ENGLISH

Imenik članovDelovni jeziki članov ZKTS so razvrščeni v tri kategorije: A, B in C.

Aktivni jezik

A: materni jezik (ali drug jezik, ki je maternemu jeziku povsem enakovreden), v katerega tolmač tolmači iz vseh svojih drugih jezikov.

B: jezik, ki ni tolmačev materni jezik in ki ga tolmač popolnoma obvlada ter v katerega in iz katerega tolmači.

Pasivni jezik

C: Jeziki, ki jih tolmač popolnoma razume in iz katerih tolmači.