ZKTS: Novice
SLOVENSKO    ENGLISH

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije (ZKTS) je bilo ustanovljeno leta 1972 v Ljubljani in šteje 48 članov.

Člani združenja so strokovno usposobljeni poklicni konferenčni tolmači, ki se pri opravljanju svojega dela dosledno držijo poklicnih standardov in strogo spoštujejo kodeks poklicne etike in poklicno tajnost.
Aktualno


Tudi tolmači skrbijo za nadaljnje poklicno izobraževanje
Ljubljana, 22. maj 2017 – Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije od 22. do 26. maja organizira intenzivni tečaj francoščine za tolmače, ki že delajo v kombinaciji s tem jezikom ali ga želijo dodati med svoje delovne jezike. Tečaj vodi priznana bretonska predavateljica Jocelyne Raux, ki tovrstne tečaje običajno vodi v domači Franciji, tokrat pa je na povabilo združenja tečaj pripravila v Sloveniji.

Na tečaju udeleženci spoznavajo zgodovinske, kulturne in okoljske posebnosti Bretanje ter skozi različne aktualne zgodbe pridobivajo in utrjujejo besedišče ter krepijo razumevanje in izražanje v francoščini, kar je pomembno zlasti pri tolmačenju iz slovenščine v francoščino.

Udeležence je že prvi dan sprejela francoska veleposlanica Marion Paradas, ki je tečaj ZKTS pozdravila, saj si veleposlaništvo prizadeva za promocijo francoskega jezika, hkrati pa se zaveda pomembnosti visoko kakovostnih tolmaških storitev, pa tudi francoska podjetja v Sloveniji pogosto izražjo potrebo po dobrih jezikovnih storitvah, ki so predpogoj za sklepanje poslov.

V sodelovanju s Francoskim inštitutom v Sloveniji je združenje pripravilo srečanje s kulturnim atašejem in pisateljem Mathiasom Rambaudom, v sredo pa bo udeležence sprejel tudi direktor Francoskega inštituta Jean-Luc Goester. Poleg tega bo sreda namenjena bogatenju gastronomske in enološke terminologije, ki je pomemben del splošnega francoskega besedišča. Pri tem se bodo udeleženci srečali še s francoskim kuharjem Benjaminom Launayem in vinarjem Françoisom Bottonom, ki sta se ustalila v Sloveniji, s tovrstno dopolnitvijo tečaja pa se še dodatno krepijo vezi v frankofoni skupnosti v Sloveniji.

Udeleženci tečaja so poklicni tolmači, ki delajo tako za domačo državno upravo (Ministrstvo za zunanje zadeve) kot za evropske institucije in na domačem trgu, združenje pa se je za organizacijo tečaja odločilo, ker se zaveda, da je krepitev jezikovnega znanja in stalno izpopolnjevanje nujno v vseh jezikovnih poklicih, hkrati pa se to dotika ene od pomembnih nalog združenja, tj. skrbi za visokokakovostne storitve konferenčnega tolmačenja.


29.3.2017 - Vabilo
Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije vabi na

TRIDNEVNI INTENZIVNI OSVEŽITVENI TEČAJ FRANCOSKEGA JEZIKA ZA TOLMAČE

22. – 24. 5. 2017: francoščina kot C jezik
24. – 26. 5. 2017: francoščina kot B jezik (retour)

K nam smo povabili izkušeno profesorico Jocelyne Raux, ki v svoji jezikovni šoli "2 Coquelicots" v Bretanji poleg rednih jezikovnih tečajev za posameznike ali majhne skupine že več kot deset let ponuja tudi osvežitvene oz. izpopolnjevalne tečaje za tolmače. Ti tečaji so po vsebini in intenzivnosti povsem prilagojeni potrebam in pričakovanjem tolmačev, ki tolmačijo iz francoščine in/ali v francoščino (retour), na prostem trgu ali v okviru nacionalnih ali evropskih institucij.

Vabimo vas, da izkoristite to edinstveno priložnost in se za nekaj dni povsem prepustite francoščini in francoski kulturi ter osvežite znanje francoskega jezika, ne da bi morali za to odpotovati daleč od doma.

CENA tridnevnega tečaja: 370 EUR (člani ZKTS 320 EUR; študentje: 300 EUR)

Cena vključuje izvedbo tečaja, gradivo, ki ga boste prejeli pred in med tečajem, pijačo in prigrizke med odmori, ter pogostitev, ki bo v sredo v prostorih tečaja.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov zkts@zkts.si do vključno petka, 21. aprila, oz. do zasedbe prostih mest.
Dodatne informacije so na voljo v priponki, za dodatna vprašanja pišite na zkts@zkts.si ali pokličite na 041 648 416.

27.1.2017 - Redni občni zbor ZKTS
Po novem letu je v prostorih združenja potekal redni občni zbor, na katerem smo prisluhnili poročilu predsednice Jane Veber o delu UO in Združenja v preteklem obdobju 2015-2017. Poudarjeno je bilo zlasti sodelovanje združenja z ljubljansko in mariborsko fakulteto, ki je bilo v preteklem mandatu precej intenzivno, tako na ravni srečanj s študenti kot v obliki sodelovanja na javnih dogodkih, okroglih mizah in simulaciji konference. Poleg aktivnega dela na prepoznavnosti združenja in približevanju mladim, ki se še izbobražujejo za ta poklic, je Združenje organiziralo tudi dva posveta za svoje člane, prvega o stanju na trgu in tolmaških tarifah, drugi posvet pa glede perečih težav v zvezi z razpisom GSV. Vzpostavljeno in okrepljeno je bilo tudi sodelovanje z mednarodnim združenjem konferenčnih tolmačev AIIC.
Po predstavitvi poročil vseh organov združenja in obravnavi drugih tem dnevnega reda povezanih z delovanjem združenja je bila podana razrešnica predsednici, upravnemu odboru in častnemu razsodišču ter izvoljeno novo vodstvo in člani organov (UO, ČR). Funkcijo predsednice združenja je prevzela Nada Prodan, ki se je predhodnici zahvalila za preteklo delo in dosežke ter napovedala nadaljevanje že začrtane poti in projektov (izobraževanja, spletna stran, stiki z javnostjo). Občni zbor se je zaključil s sproščenim druženjem

Arhiv       >>