ZKTS: Novice
SLOVENSKO    ENGLISH

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije (ZKTS) je bilo ustanovljeno leta 1972 v Ljubljani in šteje 48 članov.

Člani združenja so strokovno usposobljeni poklicni konferenčni tolmači, ki se pri opravljanju svojega dela dosledno držijo poklicnih standardov in strogo spoštujejo kodeks poklicne etike in poklicno tajnost.
Aktualno


27.1.2017 - Redni občni zbor ZKTS
Po novem letu je v prostorih združenja potekal redni občni zbor, na katerem smo prisluhnili poročilu predsednice Jane Veber o delu UO in Združenja v preteklem obdobju 2015-2017. Poudarjeno je bilo zlasti sodelovanje združenja z ljubljansko in mariborsko fakulteto, ki je bilo v preteklem mandatu precej intenzivno, tako na ravni srečanj s študenti kot v obliki sodelovanja na javnih dogodkih, okroglih mizah in simulaciji konference. Poleg aktivnega dela na prepoznavnosti združenja in približevanju mladim, ki se še izbobražujejo za ta poklic, je Združenje organiziralo tudi dva posveta za svoje člane, prvega o stanju na trgu in tolmaških tarifah, drugi posvet pa glede perečih težav v zvezi z razpisom GSV. Vzpostavljeno in okrepljeno je bilo tudi sodelovanje z mednarodnim združenjem konferenčnih tolmačev AIIC.
Po predstavitvi poročil vseh organov združenja in obravnavi drugih tem dnevnega reda povezanih z delovanjem združenja je bila podana razrešnica predsednici, upravnemu odboru in častnemu razsodišču ter izvoljeno novo vodstvo in člani organov (UO, ČR). Funkcijo predsednice združenja je prevzela Nada Prodan, ki se je predhodnici zahvalila za preteklo delo in dosežke ter napovedala nadaljevanje že začrtane poti in projektov (izobraževanja, spletna stran, stiki z javnostjo). Občni zbor se je zaključil s sproščenim druženjem

1. 11. 2015 Konferenca »Prevajalstvo kot poklicna možnost« na FF v Mariboru

Konferenca »Prevajalstvo kot poklicna možnost: Evropska komisija in prosti trg«, ki jo skupaj organizirata Evropska komisija in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, bo potekala 6. 11. 2015 v Mariboru. Osredotočila se bo na predstavitev prevajanja v evropskih institucijah in na prostem trgu ter na praktične delavnice, predvsem namenjene študentom prevodoslovja. Vabljeni.
Podrobnejši program in opis dogodka si lahko ogledate na spodnji povezavi:
http://www.ff.um.si/dotAsset/59279


9. 10. 2015 Konferenca »Od študija do prakse« na FF v Ljubljani

Želimo vas opozoriti na bližajočo se konferenco z naslovom »Od študija do prakse – prevajanje in tolmačenje v Evropskem parlamentu«, ki bo potekala v petek, 16. oktobra 2015 v prostorih Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V okviru konference bo tudi okrogla miza na temo »Vloga in perspektiva malih jezikov v Evropi«. Za teoretičnim delom sledijo praktične delavnice o prevajanju in tolmačenju, namenjene študentom, gimnazijcem, prevajalcem, tolmačem, pa tudi širši javnosti.
Vabljeni.


Arhiv       >>